THỊ TRƯỜNG

Lưu ý: 7 trường hợp tài sản gắn liền với đất không được cấp sổ đỏ

0
Lưu ý: 7 trường hợp tài sản gắn liền với đất không được cấp sổ đỏ - Ảnh 1.

(Tin Tức 24H)

Sổ đỏ nhà đất là một trong những giấy tờ pháp lý quan trọng nhất chứng minh quyền sở hữu bất động sản, do vậy việc được cấp sổ đỏ là mong muốn của mọi người dân. Tài sản gắn liền với đất cũng khá quan trọng và việc cấp sổ đỏ cho tài sản gắn liền với đất là mong muốn của người dân.

Tuy nhiên, nếu rơi vào 1 trong 7 trường hợp được quy định tại Điều 35 Nghị định 43/2014/NĐ-CP tài sản gắn liền với đất không được chứng nhận quyền sở hữu (không được ghi vào sổ đỏ):

1. Tài sản gắn liền với đất mà thửa đất có tài sản đó không đủ điều kiện được cấp sổ đỏ;

2. Nhà ở hoặc công trình xây dựng khác được xây dựng tạm thời trong thời gian xây dựng công trình chính hoặc xây dựng bằng vật liệu tranh tre, nứa, lá, đất; công trình phụ trợ nằm ngoài phạm vi công trình chính và để phục vụ cho việc quản lý, sử dụng, vận hành công trình chính;

3. Tài sản gắn liền với đất đã có thông báo hoặc quyết định giải tỏa, phá dỡ hoặc đã có thông báo, quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

4. Nhà ở, công trình được xây dựng sau thời điểm công bố cấm xây dựng; xây dựng lấn, chiếm mốc giới bảo vệ các công trình hạ tầng kỹ thuật, di tích lịch sử văn hóa đã xếp hạng; tài sản gắn liền với đất được tạo lập từ sau thời điểm quy hoạch được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt mà tài sản được tạo lập đó không phù hợp với quy hoạch được duyệt tại thời điểm cấp Sổ đỏ;

5. Tài sản thuộc sở hữu của Nhà nước, trừ trường hợp tài sản đã được xác định là phần vốn của Nhà nước đóng góp vào doanh nghiệp;

6. Tài sản gắn liền với đất không thuộc trường hợp được chứng nhận quyền sở hữu theo quy định tại các Điều 31, 32, 33 và 34 của Nghị định 43/2014/NĐ-CP, cụ thể:

– Điều kiện cấp Giấy chứng nhận cho nhà ở (Theo Điều 31 Nghị định 43/2014/NĐ-CP).

– Điều kiện cấp Giấy chứng nhận cho công trình xây dựng khác (Theo Điều 32 Nghị định 43/2014/NĐ-CP).

7. Tài sản tạo lập do chuyển mục đích sử dụng đất trái phép.

Theo khoản 1 Điều 104 Luật Đất đai 2013 tài sản gắn liền với đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ), gồm:

– Nhà ở;

– Công trình xây dựng khác (không phải là nhà ở);

– Rừng sản xuất là rừng trồng;

– Cây lâu năm.

Chú ý: Rừng sản xuất là rừng trồng và cây lâu năm để được chứng nhận phải có tại thời điểm cấp sổ đỏ.

Trên đây là toàn bộ các trường hợp tài sản gắn liền với đất được cấp và không được cấp sổ đỏ. Người dân nên nắm rõ các trường hợp này để tránh mất thời gian và quyền lợi của mình.

Nguồn: https://danviet.vn/luu-y-7-truong-hop-tai-san-gan-lien-voi-dat-khong-duoc-cap-so-do-20201229202713551.htm

Leave your vote

0 points
Upvote Downvote

Comments

0 comments

2020 – năm ICT khẳng định vai trò trong đại dịch COVID-19

Previous article

Trong tháng 1/2021 sẽ công bố các nền tảng chuyển đổi số

Next article

You may also like

Comments

Leave a reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.